Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu pn. „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

24-07-2018, 10:08:43,

Prezentacja założeń projektu pn. „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

W dniu 8 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00,

w siedzibie NASK w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 w Sali 324, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu

Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK) w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim pn.
„EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II osi POPC Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back- office w administracji rządowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. na adres e-mail agnieszka.lajkowska@nask.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

W temacie wiadomości należy wpisać: EZD RP – PREZENTACJA PUBLICZNA.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela zainteresowanej instytucji. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.