Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu pn. „Integracja bazy Krajowego Rejestru Nowotworów z bazami szpitalnymi usługodawców leczących choroby onkologiczne”

06-10-2017, 11:55:22,

W dniu 18 października  2017 r. o godz. 10:00, w Centrum Profilaktyki Nowotworów (CPN) przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5, sala na poziomie -1 odbędzie się prezentacja projektu pn.: „Integracja bazy Krajowego Rejestru Nowotworów z bazami szpitalnymi usługodawców leczących choroby onkologiczne”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back- office w administracji rządowej” PO PC 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 roku  na adres: krn@coi.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: PREZENTACJA PROJEKTU – Integracja bazy Krajowego Rejestru Nowotworów z bazami szpitalnymi usługodawców leczących choroby onkologiczne.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.