Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu pn. „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”

24-10-2017, 10:29:26,

Prezentacja założeń projektu pn. „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”

W dniu 6 listopada  2017 r. o godz. 12:00, w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie (w sali konferencyjnej na parterze) odbędzie się prezentacja projektu pn.: „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach 2. osi POPC Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Typ projektu: „Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C)”.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2017 roku na adres: karol.dowgialo@nac.gov.pl. W treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko zgłaszającego, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: PREZENTACJA PROJEKTU – „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”.

Zgłoszenia są imienne i jednoosobowe. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W wypadku zgłoszenia otrzymanego przez NAC od dwóch lub więcej osób reprezentujących dany podmiot, NAC zastrzega sobie prawo zakwalifikowania na listę uczestników tylko jednego zgłaszającego.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w zwrotnej wiadomości.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Przebieg prezentacji zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk