Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu pn. Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

09-05-2017, 15:14:29,

W dniu 23 maja  2017 r. o godz. 10:00, w sali 220 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja projektu pn. „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2017 roku na adres: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (50 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.