Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

08-11-2017, 09:34:42,

Prezentacja założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
w salach 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn.
„Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach 2. osi POPC Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2017 r., na adres e-mail prezentacja_gugik@gugik.gov.pl , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Jednocześnie informuję, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz.