Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”

25-09-2017, 11:38:35,

W dniu 6 października  2017 r. o godz. 10:00, w sali w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin odbędzie się prezentacja projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2017 roku  na adres: rtomaszewski@ums.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: PREZENTACJA PROJEKTU – Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.