Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu pn. „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”

09-11-2017, 16:04:23,

Prezentacja założeń projektu pn. „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”

W dniu 17 listopada 2017 r. w godz. 09:00-11.00, w siedzibie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
przy ul. Płockiej 9/11 (w Sali konferencyjnej na II piętrze) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn.
„Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II osi POPC Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 16.00,
na adres e-mail bz@ufg.pl , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Jednocześnie informuję, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.