Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”.

13-02-2017, 08:56:57,

W dniu 24 lutego 2017 r., w godz. 9.00-11.00, w siedzibie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. Płockiej 9/11 (w sali konferencyjnej na II piętrze), odbędzie się prezentacja założeń projektu „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”, który planowany jest do realizacji w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2017 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: bz@ufg.pl, podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.