Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prognozowane wykorzystanie alokacji w ramach działania 3.1 konkurs grantowy POPC – stan na dzień 07.03.2018 r.

07-03-2018, 11:33:49,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poniżej przedstawia prognozowane wykorzystanie alokacji po V rundzie konkursu w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach obszarów konkursowych. Należy pamiętać, że prognozowane kwoty mogą ulegać zmianom.

Prognozowane wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych po zakończeniu V rundy konkursu – stan na dzień 07.03.2018 r.

Nr Województwa wchodzące w skład obszaru Alokacja na obszar [PLN] Prognozowana alokacja pozostająca do wykorzystania po V rundzie konkursu [PLN] Wartość projektów, złożonych w ramach VI rundy, w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek [PLN] Liczba Projektów
1 mazowieckie 22 283 358,00 3 012 742,00 9 700 562,52 1
2 śląskie, opolskie 23 686 794,00 8 559 894,00 20 491 668,00 3
3 pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie 20 256 280,00 1 449 180,00* 9 962 990,00 1
4 wielkopolskie, zachodniopomorskie 21 396 709,00 3 990 375,00 20 847 433,80 3
5 kujawsko-pomorskie, łódzkie 19 163 000,00 1 339 746,00* 2 401 868,00 1
6 dolnośląskie, lubuskie 16 597 383,00 8 405 427,00 24 675 074,58 3
7 lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 5 025 790,52 0
8 małopolskie, świętokrzyskie 19 101 645,00 3 076 719,36 0
SUMA 160 000 000,00 34 859 873,88
88 079 596,90 12

* Pozostająca alokacja na obszarach jest niższa niż minimalna wartość dofinansowania projektu przewidziana w dokumentacji konkursowej.