Logo Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”