PROJEKT SIECI SZEROKOPASMOWYCH ZWYCIĘŻA W PRESTIŻOWYM KONKURSIE

22-11-2018, 12:28:16,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zajęło pierwsze miejsce w konkursie European Broadband Awards (EBA), organizowanym przez Komisję Europejską. EBA to coroczna nagroda, przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu.  Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów z całej Europy.

Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwyciężył w kategorii “Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych”. To kategoria, która przyciągnęła największą liczbę zgłoszeń, między innymi z Niemiec, Danii i Hiszpanii. Mimo dużej konkurencji jury konkursu, składające się z ekspertów rynku telekomunikacyjnego, doceniło ogromny wpływ projektu na zrównoważony rozwój terytorialny. Jurorzy podkreślili też jego skalę i kompleksowość, dzięki której stanowi on ważny element rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce.

Zwycięstwo polskiego projektu to wielki sukces. Zgłoszona przez nas inicjatywa to jeden z najlepszych, największych i najbardziej rozbudowanych projektów budowy sieci szerokopasmowej w Unii Europejskiej – podkreślił w trakcie wczorajszej konferencji Marek Zagórski, minister cyfryzacji. – Nagroda European Broadband Awards to uznanie dla pracy bardzo wielu ludzi przy projekcie, który jest podstawą do budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, podstawą do tego, byśmy mogli zacząć mówić o internecie rzeczy, otwartych danych i sieci 5G – dodał.

Celem projektu CPPC jest likwidacja „białych plam”, a chodzi tu o szkoły i gospodarstwa domowe w miejscowościach i regionach, które były dotychczas wykluczone z dostępu do nowoczesnego, szybkiego Internetu.

– Dokładnie trzy lata temu zdecydowałam się dołączyć do grupy MC, gdzie jednym z moich głównych zadań było przygotowanie konkursu, który został oceniony jako jeden z najlepszych projektów w Europie. Bardzo się cieszę, że już dziś możemy się cieszyć efektami naszych wysiłków. Szerokopasmowa sieć przyniesie dotychczas wykluczonym regionom nowe szanse i możliwości rozwoju, blisko 70 procent gospodarstw domowych podłączanych do Internetu w ramach projektu CPPC znajduje się w miejscowościach mniejszych niż 5 tysięcy mieszkańców.  – zaznaczyła wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, która w ten poniedziałek w Brukseli odebrała nagrodę z rąk Komisarza UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Mariji Gabriel.

To ogromny sukces Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Nasz projekt może służyć jako wzór i model dla podobnych działań w innych krajach w przyszłości. Zapewnia odpowiednie współfinansowanie, ogranicza koszty publiczne, jest oparty na regułach konkurencji i otwartości oraz przede wszystkim wyrównuje szanse cywilizacyjne pomiędzy różnymi obszarami naszego kraju. W Centrum Projektów Polska Cyfrowa trwa obecnie realizacja 160 projektów o wartości prawie 6,6 miliarda złotych, związanych z dalszą rozbudową sieci szerokopasmowych. Chciałbym także nadmienić, że do 11 stycznia 2019 roku operatorzy mogą zgłaszać się w nowym konkursie na rozbudowę sieci. – powiedział Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. – Po ogłoszeniu wyników konkursu usłyszeliśmy wiele słów podziwu, nasz projekt okazał się być bezkonkurencyjnym zwycięzcą w tym roku, który przez swoją wieloaspektowość mógł startować w kilku kategoriach – dodał.

Zwycięski projekt CPPC współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zastosowana w ramach projektu dźwignia inwestycyjna spowodowała, że około 2,5 miliarda złotych środków pochodzących z sektora prywatnego uzupełni jako wkład własny prawie 3,5 miliarda złotych pomocy publicznej, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To największa w historii inwestycja z funduszy unijnych dotycząca budowy sieci szerokopasmowych.