Etapy prowadzenia projektów

Grafika przedstawiająca spotkanie biznesowe

Prowadzenie projektów

Etapy realizacji projektów

1

Poszukiwanie źródeł finansowania


Dofinansowanie można uzyskać na dwa sposoby. Wnioskodawca dopasowuje:
• swój pomysł na projekt do ogłoszonego konkursu,
• profil firmy pod konkurs i wymyśla odpowiedni projekt.
Więcej informacji o dotacjach znajdą Państwo w Wyszukiwarce Dotacji.

2

Podpisanie umowy


Gdy wnioskodawca staje się beneficjentem, podpisuje umowę. W niej znajdują się:
• zobowiązanie i uprawnienia beneficjenta,
• harmonogram realizacji projektu i jego budżet.

3

Kwalifikowalność wydatków


Dofinansowanie obejmuje tylko część wydatków beneficjenta. Wydatki dzielą się na:
• koszty kwalifikowane – ujęte w katalogu, podlegają dofinansowaniu,
• koszty niekwalifikowane – ponoszone ze środków własnych, a nie publicznych.

4

Baza konkurencyjności


Baza to portal internetowy, który publikuje oferty beneficjentów zobowiązanych do przestrzegania zasady konkurencyjności. Opisują ją Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.

5

Kontrola projektu


Projekt poddawany jest kontroli podczas jego trwania i po zakończeniu. Typowa kontrola to:
• weryfikacja wniosków o płatność,
• kontrola w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta,
autokontrola prowadzona przez beneficjenta.

6

Sprawozdawczość i rozliczenie


Sprawozdania informują o postępie w realizacji projektu. Beneficjent składa je minimum raz na 3 miesiące instytucji, która udzieliła mu wsparcia, za pomocą specjalnego Centralnego systemu teleinformatycznego (CTS).

7

Promocja i oznakowanie


W ramach promocji beneficjent informuje o dofinansowaniu. Obowiązkowo też umieszcza: 
• znak Funduszy Europejskich z nazwą programu,
• znak Uni Europejskiej z nazwą funduszu.

8

Trwałość projektu


Standardowo okres trwałości projektu wynosi 5 lat i dotyczy środków trwałych, budowanych obiektów i inwestycji oraz zatrudnionych pracowników. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest krótszy - trwa 3 lata.

Zadaj pytanie

Nieprawidłowe dane
Please let us know your message.
Nieprawidłowe dane
Please let us know your email address.
Nieprawidłowe dane
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.