Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja projektu Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych

14-08-2017, 08:27:12,

Dnia 31 sierpnia 2017 r., o godz. 11:00 w budynku Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych – jako elementu koncepcji Cyfrowej Policji, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2017 roku na adres e-mail: naczelnik.przestepczosc-samochodowa@ksp.policja.gov.pl.
Przebieg prezentacji publicznej utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.