Publiczna prezentacja projektu „Budowa platformy zwiększającej zakres i jakość świadczenia e-usług publicznych z uwzględnieniem dziedzin bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia oraz danych archiwalnych”

10-08-2018, 14:18:57,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2018 r, w godz. 9:00 – 10:30, w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie w Sali Kolumnowej odbędzie się prezentacja publiczna założeń projektu ” Budowa platformy zwiększającej zakres i jakość świadczenia e-usług publicznych z uwzględnieniem dziedzin bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia oraz danych archiwalnych.”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (10 nabór) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – (II oś priorytetowa).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia do godziny 15:00 na adres e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl  podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.