Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja projektu „Elektroniczna Platforma Usług Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1″

09-03-2016, 16:11:50,

Centrum Doradztwa Rolniczego uprzejmie informuje, że publiczna prezentacja założeń projektu: Elektroniczna Platforma Usług Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, odbędzie się w dniu 24 marca 2016 r. o godzinie 12.00 w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przy ul. Pszczelińskiej 99, sala Wykładowa C.
Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji, chęć uczestnictwa winny zgłosić drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cdr.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2016 r. (włącznie), podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.