Publiczna prezentacja Projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Budowa i wdrożenie Bazy Wiedzy Administracji”.

30-12-2016, 13:04:11,

W dniu 9 stycznia 2017 r. o godz. 13:00, w sali 001 w budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Budowa i wdrożenie Bazy Wiedzy Administracji”. Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2017 roku na adres: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.