Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja projektu „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112”

25-02-2016, 14:45:51,

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 marca 2016 r. o godz. 11:00, w siedzibie Komendy Głównej Policji, przy ul. Domaniewskiej 36/38, 02-672 Warszawa, będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112, przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Publiczna prezentacja odbędzie się w sali Pegaz – na pierwszym piętrze budynku Policyjnego Domu Kultury „Pegaz”, wejście od ul. Magazynowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016 roku do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.sieradzki@policja.gov.pl