Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja projektu „Platforma Zdalnej Diagnostyki oraz Dostępu do Medycznej Dokumentacji Obrazowej Pacjentów”

11-03-2016, 14:33:47,

24 marca 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Parku Technologicznego 3.0 MMC Brainville, ul. Myśliwska 2 w Nowym Sączu, będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu pt. „Platforma Zdalnej Diagnostyki oraz Dostępu do Medycznej Dokumentacji Obrazowej Pacjentów”   przygotowanego przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o.  w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:  lgomolka@miasteczkomultimedialne.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2016 r. do godz. 11.00