Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja projektu „Stanowisko dla Naukowca

29-08-2017, 11:46:34,

Publiczna prezentacja projektu pod roboczym tytułem „Stanowisko dla Naukowca”,  która odbędzie się w dniu 4 września 2017 roku o godzinie  12.00  w sali 730  piętro VII  bl. C w Głównym Urzędzie Statystycznym,  Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia ww. projektu oraz wniosku o dofinansowanie planowanego do złożenia w ramach konkursu w poddziałaniu 2.3.1 – Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki  w  Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Typ projektu: Cyfrowe udostępnianie ISP ze źródeł administracyjnych.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres g.bak@stat.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2017 roku, podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, wraz z danymi reprezentowanej instytucji (jeżeli dotyczy). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących  dźwięk i obraz.