Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja projektu „Usprawnianie administracji publicznej RP poprzez tworzenie i rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług”

11-03-2016, 08:42:53,

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych  – II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Wojewoda Podlaski, zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu: „Usprawnianie administracji publicznej RP poprzez tworzenie i rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług”. Prezentacja odbędzie się w dniu 24 marca 2016 roku o godz. 10:30w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 roku na adres e-mail:  akosiorek@bialystok.uw.gov.pl podając w treści swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących.