Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

15-03-2016, 10:49:07,

W związku z trwającym konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 2016-03-24, o godz. 11.00, w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przy ul. Stanisława Dubois 5A, w Warszawie, w sali 237, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do 2016-03-22, do godz. 15.00, na adres e-mail: ipoz@csioz.gov.pl. Ponadto, uprzejmie informuję, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.