Publiczna prezentacja projektu „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie”.

30-12-2016, 12:51:00,

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn.:

„Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie”.

Prezentacja założeń projektu odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków, w sali konferencyjnej.

Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach działania 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres jhebenstreit@ies.gov.pl w terminie do dnia 9 stycznia 2017 roku włącznie. Prosimy o podanie w treści zgłoszenia imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu reprezentowanej instytucji.

W celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie, przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłaszanie jednego przedstawiciela Instytucji.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) administratorem przekazanych danych osobowych będzie Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych osobowych pragnie również poinformować Państwa o możliwości dostępu do swoich danych, dokonania ich poprawy oraz złożenia wniosku o zaprzestanie ich przetwarzania.