Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” POPC.

24-10-2017, 13:02:43,

W dniu 6 listopada 2017 r., w godz. 9.00-11.00, w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie (w sali konferencyjnej na parterze), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2017 r. do godz. 16.00, na adres e-mail:  itarnowska@archiwa.gov.pl , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.