Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Bliżej Teatru – Digitalizacja i udostępnianie zasobów Teatru Polskiego we Wrocławiu”

25-06-2018, 11:31:37,

Publiczna prezentacja założeń projektu „Bliżej Teatru – Digitalizacja i udostępnianie zasobów Teatru Polskiego we Wrocławiu” w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

9 lipca 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Teatru Polskiego przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3 we Wrocławiu (sala 205 wejście od ul. Bogusławskiego) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Bliżej Teatru – Digitalizacja i udostępnianie zasobów Teatru Polskiego we Wrocławiu” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie obecności do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 12.00 na adres mailowy: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.