Publiczna prezentacja założeń projektu „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami usługodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”

20-09-2018, 13:48:12,

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych,  zintegrowanej z bazami usługodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”, który jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków PO PC 2014-2020  w ramach 7 konkursu na działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 3 października  2018 r. o godz. 10:00, w sali w Centrum Profilaktyki Nowotworów (CPN) przy  Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5, sala na poziomie -1.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2018 roku na adres: krn@coi.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą reprezentują (jeśli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: PREZENTACJA PROJEKTU – e-KRN+. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.