Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

28-11-2016, 13:13:55,

9 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie CSIOZ, przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie w sali 237 będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do 02.12.2016 na adres e-mail: ipoz@csioz.gov.pl

Ponadto, uprzejmie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia oraz nagranie przebiegu prezentacji stanowić będą załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.