Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „CyberMatejko – cyfryzacja procesów back office w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”

06-07-2018, 11:16:10,

W związku z planowanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „CyberMatejko – cyfryzacja procesów back office w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, która odbędzie się 03 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 w Auli znajdującej się w budynku przy pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 30 lipca 2018 r. na adres: gmidura@asp.krakow.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy).

W temacie wiadomości należy wpisać: CyberMatejko – PREZENTACJA PROJEKTU. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk”.