Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe repozytorium wielowymiarowych danych neuroobrazowych” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

26-10-2017, 12:38:58,

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na publiczną prezentację projektu „Cyfrowe repozytorium wielowymiarowych danych neuroobrazowych”.

Termin prezentacji: 09.11.2017 r. (czwartek), godz. 12.00.

Miejsce: Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (sala 36), ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Publiczna prezentacja projektu odbędzie się w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji projektu mija 08.11.2017 r. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: a.zydlewska@ire.pw.edu.pl.

W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu oraz nazwę reprezentowanej instytucji.