Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-czlowiek.pl”

21-11-2016, 13:31:46,

Uniwersytet Łódzki informuje, iż w dniu 06.12.2016 o godz. 10 w siedzibie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 141/143 w Łodzi (sala W12 ) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-czlowiek.pl” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie obecności do dnia 02.12.2016 do godziny 23.59 na adres e-mailowy: biobank@uni.lodz.pl .W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz nazwy i adresu reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).