Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni”

24-11-2016, 10:13:12,

7 grudnia  2016 r. o godz. 13:00 w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej, w Czytelni Wydawnictw Wojskowych, przy ul. Inż. J. Śmidowicza 69  będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” przygotowana w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja, nr telefonu) w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 na adres e-mail: j.tomczak@amw.gdynia.pl.