Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki – bezpieczeństwo środowiska” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

23-10-2017, 10:12:39,

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wydział Instalacji Budowlanych i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej zapraszają na publiczną prezentację opisu założeń projektu informatycznego pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki – bezpieczeństwo środowiska”.

Prezentacja będzie miała miejsce w dniu 7 listopada 2017 r. w godzinach 12:00-14:00 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (ul. J. Słowackiego 52/54, Warszawa, obiekt 01, budynek B, II piętro, aula A1). Osoby zainteresowane udziałem są proszone o wysłanie informacji ze zgłoszeniem swojej obecności do dnia 30 października 2017 r. na adres: pgromek@sgsp.edu.pl.