Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki na rzecz bezpieczeństwa – inżynieria materiałowa” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

23-10-2017, 10:07:55,

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Metali Nieżelaznych zapraszają na publiczną prezentację opisu założeń projektu informatycznego pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki na rzecz bezpieczeństwa – inżynieria materiałowa”.

Prezentacja będzie miała miejsce w dniu 6 listopada 2017 r. w godzinach 09:00-11:00 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (ul. J. Słowackiego 52/54, Warszawa, obiekt 02, budynek B, I piętro, sala O). Osoby zainteresowane udziałem są proszone o wysłanie informacji ze zgłoszeniem swojej obecności do dnia 30 października 2017 r. na adres: rwrobel@sgsp.edu.pl.