Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki SGSP”

28-11-2016, 16:05:12,

Dn. 8.12.2016 r. o godz. 14.30 w Sali D (ob. 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki SGSP”.

Zainteresowani udziałem w prezentacji proszeni są o wysłanie zgłoszenia swojej obecności do dn. 30.11.2016 r. na adres kkuskowska@sgsp.edu.pl.

Informacja została umieszczona w BIP Szkoły Głównej Służy Pożarniczej pod linkiem http://bip.sgsp.edu.pl/sgs/ogloszenia/6743,Informacja-o-zgloszeniu-do-publicznej-prezentacji-zalozen-projektu-Cyfrowe-udost.html