Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Społecznej Akademii Nauk”

23-11-2016, 23:08:24,

7 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w Auli A3 Społecznej Akademii Nauk, przy ul. Kilińskiego 98 będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Społecznej Akademii Nauk” przygotowana w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja, nr telefonu) w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 na adres e-mail: marketing@san.edu.pl.