Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”

22-11-2016, 12:08:56,

6 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 29 (budynek Rektoratu) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” przygotowana w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja, nr telefonu) w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 na adres e-mail:informatyk@uthrad.pl