Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce”

16-12-2016, 17:05:21,

W dniu 28 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00 w Auli im. Ludwika Rajchmana w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce”. Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres pprzybylak@pzh.gov.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2016 r.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Link do BIP NIZP-PZH

http://bip.pzh.gov.pl/public/?id=163900