Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”

02-11-2017, 13:45:32,

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację projektu „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach  Działania 2.2 Cyfryzacja zasobów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Prezentacja odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 2 w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie ul. Flisa 2 w Warszawie

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres projekt@ulc.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 r. do godziny 14:00.