Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego cyfrowego udostępniania danych wyborczych

24-11-2016, 15:56:30,

8 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w budynku Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Karowej 20, 00-324 Warszawa, sala 208 (II piętro) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego cyfrowego udostępniania danych wyborczych, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2016 roku na adres e-mail: jan.tygielski@adm.uw.edu.pl