Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu E-kultura na E-KUL. Digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

14-03-2017, 14:52:30,

W dniu 24 marca 2017 r. , o godz. 12:00 , w Budynku Centrum Transferu Wiedzy (CTW) w sali CTW-302 (3 piętro), w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod adresem al. Racławickie 14 w Lublinie, odbędzie się prezentacja publiczna założeń projektu pt. E-kultura na  E-KUL. Digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2017 r., do godz. 14:00 na adres e-mail: eugeniuszhyz1@kul.pl, podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.