Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej”

28-09-2018, 11:24:40,

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pt.: „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. (czwartek) w siedzibie Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ul. Stoczek 1, o godzinie 12.00.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (podając w treści swoje imię i nazwisko, nr telefonu, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w terminie do dnia 15 października 2017 r. na adres mripas@ibs.bialowieza.pl

Jednocześnie informujemy, że przebieg utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.