Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych

28-11-2016, 09:19:41,

W dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 14:00  w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5,  w Warszawie, w sali 416, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”, który planowany jest do realizacji przy uzyskaniu dofinansowania w ramach działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, chęć uczestnictwa winny zgłosić drogą elektroniczną na adres: bartosz.twardowski@mswia.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. (włącznie), podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nr telefonu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.”