Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „EZD RP”

12-07-2017, 14:27:25,

W związku z planowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – informujemy, iż dnia 14 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w sali 001 Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „EZD RP”.

Poniżej link do ogłoszenia o publicznej prezentacji założeń projektu:
http://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-ezd-rp.html