Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Głównego Urzędu Miar „System wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar” (ŚWITEŹ)

23-11-2016, 23:10:43,

7 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Głównego Urzędu Miar, przy ul. ulica Elektoralnej 2 w Warszawie będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „System wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar” (ŚWITEŹ) przygotowana w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nazwa i adres instytucji, nr telefonu, adres e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 r. na adres e-mail: aczeredys@gum.gov.pl.

Ze względu na ograniczenia logistyczne organizator prezentacji informuje, iż może przyjąć zgłoszenie tylko jednej osoby z jednej instytucji.

Przebieg prezentacji publicznej będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.