Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu: „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych”

24-11-2016, 14:52:53,

7 grudnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali 3.29, w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie Ochota przy ul. Żwirki i Wigury 101 Warszawa odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu: „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5. grudnia 2016 roku na adres e-mail fundusze@biol.uw.edu.pl