Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin

23-11-2017, 07:06:58,

Dnia 4 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w budynku Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy ulicy Sieradzkiej 29, 60-163 Poznań, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 roku na adres e-mail: maciej.zacharczuk@wodr.poznan.pl. Przebieg prezentacji publicznej utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.