Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin

17-07-2017, 11:14:11,

Dnia 24 lipca 2017 roku o godzinie 9.00 w budynku Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy ulicy Sieradzkiej 29, 60-163 Poznań, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2017 roku na adres e-mail: maciej.zacharczuk@wodr.poznan.pl.

Przebieg prezentacji publicznej utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.