Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin

28-11-2016, 11:01:17,

12 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w budynku Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przy ulicy Sieradzkiej 29, 60- 163 Poznań, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1  „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 2016 roku na adres e-mail:  maciej.zacharczuk@wodr.poznan.pl

Przebieg prezentacji publicznej utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.