Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”

27-12-2016, 10:48:28,

W dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 9:30, w sali 002 w budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 roku na adres: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (50 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.