Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Otwarte dane plus” w ramach działania POPC 2.3

12-04-2018, 09:13:48,

25 kwietnia  2018 r. o godz. 09:30, w Sali 002 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja projektu pn. „Otwarte dane plus”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku na adres: Sekretariat.DKC@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e-maila należy wpisać: „ODplus – prezentacja publiczna”.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.