Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”

27-12-2016, 10:43:13,

W dniu 10 stycznia  2017 r. o godz. 11:00, w sali 001 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”. Projekt jest  przygotowywany do konkursu w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 stycznia 2016 roku na adres: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl (w treści proszę podać: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują).  Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (50 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.